Wat?

PLIF staat voor posterior lumbar interbody fusion. Dit betekent dat we de wervelkolom vastzetten langs de achterzijde door middel van kooien die tussen de wervellichamen worden geplaatst.

Wie?

Het merendeel van de patiënten met lage rug- en/of beenpijn zullen geen ingreep moeten ondergaan. Echter wanneer niet-operatieve behandeling onvoldoende is, kan een ingreep worden overwogen. 

Het vastzetten van een rug (weliswaar gedeeltelijk) wordt sinds verschillende jaren toegepast. De techniek en de gebruikte materialen zijn de laatste jaren fel verbeterd. 

Het doel van deze operatie is je te verlossen van de hevige pijn en terug stabiliteit te geven aan je rug. 

De oorzaak van de pijn is slijtage van de tussenwervelschijf (= discus) onderaan in de rug. Dit is een normaal verouderingsverschijnsel dat bij iedereen voorkomt, al is de mate waarin het optreedt, van mens tot mens verschillend. Deze slijtage (= discartrose) treedt op in de meest beweeglijke schakels van de rug, met name ter hoogte van hals en lage rug. De slijtage kan optreden door jaren uw rug zwaar te belasten of door een instabiliteit van een schakel ( na herniaoperatie of ten gevolge van spondylolisthese = glijwervel). 

Ten gevolge van deze slijtage zakt de discus in waardoor pijn wordt veroorzaakt ter hoogte van de rug zelf. Een ingezakte discus veroorzaakt op zijn beurt een vernauwing ter hoogte van het ruggenmergkanaal en openingen van de zenuwen welke beenpijn met zich meebrengt.

Techniek

Tijdens de operatie installeren wij je in buikligging en maken een insnede van ongeveer 8 cm (voor 1 niveau) in het midden van je rug. Zo worden de wervels via de rugzijde benaderd (Posterior). De zenuwen die vertrekken vanuit het ruggenmerg worden vrijgelegd en de versleten tussenwervelschijf (thv de lage rug = Lumbar) wordt verwijderd. 

De hoogte van de ingezakte tussenwervelschijf wordt opgekrikt door het plaatsen van 2 kooien (= cage gemaakt van PEEK met titaniumcoating). Deze kooien zijn hol en worden opgevuld met je eigen bot. Dit bot is afkomstig van het doornvormige uitsteeksel en wervelboog welke werden verwijderd bij het vrijleggen van de zenuwen. 

Tenslotte fixeren we de wervels door middel van schroeven, verbonden met een staaf, om de stabiliteit van de wervelkolom te vergroten (titaniumschroeven). 

Op deze manier worden de wervels zowel langs de voorzijde ‘Interbody’ (kooien tussen de wervels) als langs de achterzijde (schroef en staaf) met elkaar verbonden (Fusion). Het uiteindelijke vastgroeien, duurt verschillende maanden en wordt opgevolgd door middel van radiografieën.

Nazorgen

Het is zeer belangrijk om afwisselende houdingen aan te nemen. Dus niet langdurig staan, slenteren, of zitten. Je moet je activiteiten geleidelijk aan opdrijven. Geen rug belastende huishoudelijke activiteiten verrichten zoals stofzuigen, poetsen, …

Niet voorover bukken en zeker niks tillen of dragen dat zwaarder is dan 5 kilo. 

Niet fietsen, met de auto of bromfiets rijden tot je behandelend arts het toelaat. Sport is gedurende de eerste 6 maanden niet toegelaten. Zwemmen en fietsen kan vroeger gestart worden. Je behandelend arts zal u meedelen vanaf wanneer dit kan.

Bij het opstaan moet je de manier respecteren welke je werd aangeleerd door de verpleegkundigen in het ziekenhuis. Namelijk eerst op de zij draaien, daarna benen uit het bed en je zijdelings opdrukken met één hand. Zo kom je in een zittende positie. Hierna kan je veilig rechtstaan. 

Roken heeft een negatieve invloed op het vastgroeien van de wervels (=pseudartrose).

Kinesitherapie met oog op rug en buikspierversterkende oefeningen wordt pas na enkele weken gestart. Eventuele pijnstillende kinesitherapie wordt zonodig vroeger gestart. Dit wordt beslist op je eerste consultatie na de ingreep bij je behandelende arts.

Complicaties

Hoewel we alles in het werk stellen om de kans op medische verwikkelingen zo klein mogelijk te houden, kunnen bij elke ingreep toch onverwachts neveneffecten optreden en dit zowel tijdens de ingreep als in de herstelperiode. Meestal zijn ze echter zeldzaam en kunnen ze behandeld worden. In dit geval zijn de voornaamste risico’s:

Infectie is een erge verwikkeling. Zelfs met al de moderne middelen die ons ter beschikking zijn, is de kans op infectie nooit volledig afwezig. Oppervlakkige infecties (wondproblemen) kunnen eenvoudig verholpen worden. Diepe infecties stellen ernstigere problemen maar kunnen behandeld worden. Er zijn dan wel bijkomende ingrepen nodig. We willen hierbij opmerken dat het normaal is dat je wonde na deze ingreep langer vocht afgeeft. Dit is geen infectie maar zal goed gecontroleerd worden door de verpleegkundige en je behandelende arts. Infecties kunnen ook later optreden (jaren na de ingreep) wanneer er een kiem via uw bloedbaan tot in het gewricht geraakt. Daarom dien je bij elke ingreep (tand verzorgingen, operaties,.....) steeds te vermelden dat u een materiaal in uw rug heeft. Dan kan de behandelende arts preventief antibiotica toedienen. 

In de periode rond de ingreep bestaat er een verhoogde kans op flebitis (klonter vorming in de bloedvaten). De belangrijkste manier om dit te voorkomen is mobiel blijven. Daarom wordt er gevraagd, vanaf het begin, zoveel mogelijk de benen en de voeten te bewegen. Supplementair wordt er medicatie ( Laag moleculair gewicht Heparine type Clexane of Fraxiparine) gegeven om de klonter vorming te verminderen. Het dient benadrukt te worden dat deze medicatie de nood tot vroegtijdige mobilisatie niet kan vervangen. 

Specifieke complicaties eigen aan rugchirurgie: 

Het zenuwherstel kan plotseling en snel zijn na de operatie, maar kan ook heel lang op zich laten wachten en zelfs soms niet helemaal volledig zijn. Soms kan er, bij het zoeken naar de hernia, tijdens de ingreep een prikkeling van de zenuw ontstaan met tijdelijke gevoelsstoornissen of tijdelijke krachtvermindering in een deel van het been als gevolg. Het herstel kan enkele dagen tot meerdere maanden duren. 

Tijdens de ingreep kan er soms een lek ontstaan in de ruggenmerg omhulling waardoor het ruggenmerg vocht lekt. Dit wordt gehecht tijdens de ingreep. Na de ingreep moet je 24 uur in bed blijven met benen hoger dan hoofd. Dit kan na de operatie hevige hoofdpijn en misselijkheid veroorzaken wanneer de patiënt gaat rechtzitten. Dit verdwijnt meestal spontaan na een paar dagen en zal slechts in uitzonderlijke omstandigheden een heroperatie met zich meebrengen.

Zoals bij elke operatie kan ook hier een nabloeding optreden. Verschil met andere operaties is echter dat het zich opstapelend bloed in de wonde soms een druk op het ruggenmerg kan creëren waardoor de noodzaak ontstaat de wonde terug te openen. Hierdoor kan uw verblijf in het ziekenhuis enkele dagen verlengd worden, doch het verloop van uw herstel zal in de meeste gevallen onveranderd blijven. Dergelijke bloeding met druk op het ruggenmerg kan verlamming met zich meebrengen. Meestal is dit tijdelijk en recupereert dit volledig.

Mogelijke complicatie eigen aan een fusie (=vastzetten) is het niet vastgroeien. Dit kan nieuwe ingrepen met zich meebrengen. 

Andere ernstige verwikkelingen (schade aan zenuw) zijn eveneens mogelijk en zullen uitvoerig met je behandelend arts worden besproken. De veel voorkomende angst op verlamming en rolstoel zijn echter fel overroepen.

Maak een afspraak
Het is mogelijk om je afspraak online vast te leggen via onderstaande link.
Maak een online afspraak
Maak je je afspraak liever telefonisch? Dan kan je terecht bij ons secretariaat.
Bel campus Sint-Jozef
Bel campus Sint-Elisabeth
Terug naar specialisatie

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te garanderen. Voorkeuren